Doelstelling

Probus Rodenburg is een multi-disciplinaire groepering die tot doel heeft het scheppen en bevorderen van vriendschapsbanden tussen personen die in de maatschappij een verantwoordelijke en/of leidinggevende functie hebben uitgeoefend en hun beroepsactiviteiten hebben gestopt, of op het punt staan dit te doen. Deze personen met gelijkaardige interessesferen kunnen aldus door onderlinge vriendschap en verdraagzaamheid, en ongeacht hun politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, hun intermenselijke contacten verder ontplooien en bijdragen tot wederzijdse verrijking van hun post-professionele levensjaren.Probus Rodenburg Kortrijk vormt samen met 114 andere clubs de Probus gemeenschap van Probus België. en behoort  ook tot de Internationale Probus gemeenschap met interessante website Probus Global.

Bestuur 2024

Contact Informatie:

Voor alle informatie omtrent de werking en de activiteiten van de club, gelieve U te richten tot de Secretaris: ga naar de pagina  Contact gegevens